sufity napinane
kamery
automatyzacja
alarmy
montaż reklam

SUBIT Czym jest ? Czy usuwać i jak ?

W roku 1996 został wycofany decyzją ministra zdrowia. Najgorszym związkiem jaki zawiera to Benzopiren, jest uznany za silnie rakotwórczy. to produkt po rozfrakcjonowaniu smoły, charakterystyczny zapach zawdzięczamy węglowodorom aromatycznym, fenolom, aminom i innym. badania naukowe stwierdzają też że subit zawiera pierwiastki promieniotwórcze.Ten swoisty koktajl może u człowieka wywołać ponad dwadzieścia schorzeń, od alergii, do nowotworów żołądka, nosa, wątroby, trzustki a nawet białaczki. I nie jest prawdą że po kilku latach traci swoje “właściwości” Nie pozostawia to raczej wątpliwości czy powinniśmy tego dziada usunąć, szczególnie że jest to też prawnie uregulowane i w trakcie remontu mamy obowiązek jego usunięcia. Żadne grunty, zaklęcia czy życzenia nie spowodują że po przykryciu problemu, w magiczny sposób on zniknie. Tylko mechaniczne usunięcie wchodzi w grę, najmniej inwazyjną metodą jest szlifowanie.

Jedno tylko ale, to powinna wykonać firma w tym się specjalizująca, posiadająca odpowiedni sprzęt i zabezpieczenia pracowników.Sanepid również zaleca wietrzenie pomieszczeń przez minimum miesiąc i dopiero po tym okresie przystąpienie do dalszych prac naprawczych.Utylizacja musi być wykonana przez specjalistyczną firmę, to odpad toksyczny !Według Polskiego prawa, obowiązek usunięcia szkodliwych związków i ich skutków, spoczywa na właścicielu, zarządcy, lub administratorze nieruchomości. Taką decyzję nakazową może wydać inspektor sanitarny( sanepid) i nadzór budowlany.

Efekt wykonania Naszej Pracy
Efekt wykonania Naszej Pracy